INCEPTION IDEA
โทร 02-9932086, 087-6128702, 097-0606830
 • th

Process


Process

Process

 

The Design Process

ขั้นตอนการออกแบบ เรามีขั้นตอนการออกแบบแบ่ง เป็นห้าขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

 

A. Presentation

นี้เป็นขั้นตอนแรก ของกระบวนการออกแบบโดยเริ่มต้นทำหลังจากการประชุมครั้งแรกและลูกค้าตกลงให้ ทางบริษัททำงานออกแบบภายใน ในขั้นตอนนี้ทางเรามุ่งหวังที่จะวางแผนการออกแบบภายในโครงการทั้งหมดรวมถึง การประเมินค่าใช้จ่ายและการประเมินงบประมาณและกำหนดกรอบระยะเวลา นอกจากนี้เราจะทำให้แน่ใจว่าความต้องการโดยเฉพาะของลูกค้าจะไม่ถูกลืมและถูก นำมาประยุกต์ใช้จริงๆ เพื่อผลิตงานออกแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ซ้ำใครในแต่ละโครงการที่ทางบริษัท ทำ โดยรายละเอียดที่จะถูกนำเสนอในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย

 • การสำรวจรายละเอียดและเช็คหน้างานก่อสร้าง
 • การออกแบบ / ฟังก์ชันสไตล์ / และความต้องการพิเศษโดยเฉพาะของลูกค้า
 • การจัดทำงบประมาณและการกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงาน
 • ศึกษาความต้องการของลูกค้า
 • จัดเตรียมผังแปลน Lay-out


B. Concept Design

วัตถุประสงค์ของการประชุม ครั้งที่สองกับลูกค้าคือการสรุปรูปแบบและการออกแบบโดยรวมของโครงการตามความ ต้องการทั้งด้านสไตล์และฟังก์ชั่นก่อนจะเริ่มทำนำเสนอภาพ3D ผลงานจากขั้นตอนนี้จะเป็นภาพการนำเสนอประกอบทั้งหมด ของแนวเฉดสีและอารมณ์ของงาน การจับคู่เลือกสีให้สัมพันธ์กัน แนวสไตล์ของงาน การจัดแสงและรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ โดยแสดงนำเสนอร่วมกับวัสดุที่ใช้จริง แปลนผังที่สรุปสุดท้ายจะถูกนำเสนอในครั้งที่เช่นกัน ขั้นตอนนี้สำคัญเพราะยังสามารถทำการปรับเปลี่ยนสไตล์การออกแบบแนวคิดและแนว ทางก่อนเริ่มผลิตงานนำเสนอภาพ 3Dจริง ซึ่งหากจะปรับแก้หลังจากนั้นจะใช้เวลานานในการปรับ ดังนั้นเราจึงพยายามมุ่งเน้นที่จะแก้ไขและปรับให้ถูกต้องโดยการปรึกษาอย่าง ใกล้ชิดกับลูกค้าของเราทุกคน ขั้นตอนการออกแบบแนวคิดสามารถสรุป ได้ดังนี้

 • สรุปวิเคราะห์และประเมินแนวคิดจากความคิดเห็นและคำแนะนำของลูกค้า
 • บอร์ดแสดงวัสดุจริง
 • แปลนผังสุดท้าย
 • ภาพตัวอย่างของฟังก์ชั่นและสไตล์


C. Virtual Presentation

การประชุมครั้งที่สามและสี่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสรุปในการออกแบบขั้น สุดท้ายและรายละเอียดของโครงการทั้งหมดโดยใช้ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 3 มิติ สร้างจากข้อสรุป การออกแบบภาพ 3 มิติเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนในภาพบรรยากาศโดยรวมและรายละเอียดที่ ชัดเจนในความ เป็นจริง อย่างไรก็ตาม กว่าผู้ออกแบบภาพ 3D ใช้เวลานานในการทำเสร็จภาพต่อภาพ เนื่องจากเป็นงานลักษณะทางเทคนิคชั้นสูง บริษัทและบริษัทออกแบบโดยทั่วไปจึงกำหนดให้แก้ไขงาน 3D ได้เพียงสามครั้ง เพราะฉะนั้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้เราจึงต้องทำงานอย่างใกล้ชิดและสรุปกับ ลูกค้าและให้คำแนะนำต่างๆเพื่อจบรูปแบบแปลนผังและรายละเอียดการออกแบบทั้ง หมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขและมีค่าใช้จ่ายหรือเวลาที่เพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่จำเป็น ในขั้นตอนนำเสนอภาพ 3D ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

 • ภาพนำเสนอ 3D
 • การนำเสนอภาพเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้าจำเป็น)


D. Development

หลังจากที่งานออกแบบทั้งหมดถูกนำเสนอผ่านภาพ 3D เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดทำผลิตพิมพ์เขียวภายในการก่อสร้างตกแต่งภายในจริงของโครงการทั้ง หมด พิมพ์เขียวนี้จะผลิตโดยใช้โปรแกรม CAD นำเสนอแสดงขนาด, ภาพด้าน, ภาพตัด และรายละเอียดโดยเฉพาะทั้งหมด คุณสมบัติ โดยแสดงรายละเอียดในทุกๆตารางนิ้วของพื้นที่โครงการภายใน ทั้ง แปลนพื้น, แปลนสะท้อนฝ้าเพดานและแปลนฝ้าเพดาน, แปลนแสงสว่าง, แปลนไฟฟ้าและรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่จะต้องทำ กระบวนการดร้าฟท์ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 • รายละเอียดการออกแบบและแบบก่อสร้างตกแต่งภายใน
 • การปรับแก้ไขแบบดร้าฟท์ที่ออกแบบ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 • แนะนำลูกค้าในรายการเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรืออื่นๆที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม
 • เตรียมจัดทำงบประมาณให้ลูกค้าอนุมัติ


E. Construction Process

หลังจากที่จบการออกแบบ และเริ่มก่อสร้างตกแต่งภายใน เรายังคงรับผิดชอบโครงการตรวจเช็คความถูกต้องจนเสร็จเพื่อความพึงพอใจของ ลูกค้า โดยประกอบไปด้วย

 • เข้าดูแลพูดคุยหน้างานกับผู้เกี่ยวข้องงานตกแต่งภายใน
 • จัดหารายการเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด
 • ควบคุมและจัดการงบประมาณและตารางเวลา
 • ตรวจเช็คงานตามระยะเวลา

 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการออกแบบใช้เวลาการพบประมาณ 3 - 4 ครั้งและใช้ระยะเวลาประมาณ 4 - 12 สัปดาห์