​INTERIOR DESIGN EXPLORING MINIMALIST

การออกแบบตกแต่งภายในสไตล์มินิมอลิสต์คืออะไร?

Minimalist “มินิมัลลิสต์” การที่เราจะออกแบบตกแต่งภายในบ้านและการอยู่อาศัย: สํารวจการลดทอนแบบมินิมัลลิสต์ จากลัทธิศิลปะสู่ของใช้ในชีวิตประจำวัน ในบรรดากระแสการออกแบบและตกแต่งบ้าน ของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา Minimal “บ้านมินิมัล’ที่หลายคนเรียกกันจนติดปากคือหนึ่งใน 
การออกแบบตกแต่งภายในสไตล์มินิมอลิสต์คืออะไร?  Minimalist “มินิมัลลิสต์” การที่เราจะออกแบบตกแต่งภายในบ้านและการอยู่อาศัย: สํารวจการลดทอนแบบมินิมัลลิสต์ จากลัทธิศิลปะสู่ของใช้ในชีวิตประจำวัน ในบรรดากระแสการออกแบบและตกแต่งบ้าน ของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา Minimal “บ้านมินิมัล’ที่หลายคนเรียกกันจนติดปากคือหนึ่งใน   รูปแบบบ้านที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นที่นิยมมาก ที่สุดรูปแบบหนึ่ง และเป็นนิยามของบ้านที่ มักจะได้ยินเสมอ เมื่อมีการเอ่ยถึงบ้านโทน สีขาว เรียบ โล่ง เฟอร์นิเจอร์น้อยขึ้น หรือ บ้านที่เน้นเหลี่ยมมุมเรขาคณิตชัดเจน โดย จัดการประดับตกแต่งให้เหลือน้อยที่สุดหรือ แทบไม่มีเลย นิยามที่ว่านี้เรายังมักได้ยิน คู่กับนิยามบ้านในรูปแบบอื่น ๆ เช่น “บ้าน สแกนดิเนเวีย” หรือ “บ้านนอร์ดิก ที่อ้างถึง สไตล์ของบ้านบรรยากาศอบอุ่นในประเทศ กลุ่มนอร์ดิกแถบยุโรปเหนือ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ และนอร์เวย์ รวมถึงชื่อเรียก “บ้านมูจิ ที่ข้างสไตล์ถึง แบรนด์สินค้าจิปาถะในครัวเรือนชื่อดังสัญชาติ ญี่ปุ่น  ซึ่งหลายครั้งพบว่าลักษณะการตกแต่ง ของบ้านที่มีชื่อเรียกเหล่านี้ก็ดูจะคาบเกี่ยว กันไปมาจนยากจะแยกแยะสไตล์ที่ชัดเจนได้ หากยึดถือตามนิยามสากล อย่างไรก็ตาม รูปแบบบ้านดังที่กล่าวไปนี้ เห็นได้ชัดเจนว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อภาพ บ้านในฝันของคนยุคปัจจุบัน รวมไปถึงกลาย เป็นภาพจำต่อการใช้ชีวิตในบ้านยุคโมเดิร์นที่ ต้องมีความเรียบ น้อย โล่ง และกว้าง บ้าน กล่องสีขาวสะอาดจึงได้กลายมาเป็นภาพใน อุดมคติแบบหนึ่งของการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต แม้จะดูขัดแย้งไม่มากก็น้อย เมื่อย้อนนึกถึง สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนา แดดจ้า และฝนชุก ยังไม่นับอุทกภัยที่มักมาเยือน บ่อยครั้งอย่างในหลายจังหวัดของประเทศไทย  ดังนั้นเราจึงจะพาไปสำรวจปรากฏการณ์ คร่าว ๆ ของแนวคิดเบื้องหลังความเป็น "มินิ มัลลิสต์” ในที่อยู่อาศัยว่า แท้จริงมีเบื้องลึก เบื้องหลังอย่างไร อะไรเป็นหัวใจสำคัญของ การสร้างสภาพแวดล้อมแบบมินิมัลลิสต์ รวมไปถึง “บ้านกล่องสีขาว” ซึ่งมักจะกลาย เป็นภาพตัวแทนของวิถีชีวิตเรียบง่ายนี้ ว่าได้ สะท้อนนัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เรา อาศัยอยู่หรือนัยประการอื่นใดไว้บ้างภายใต้ รูปโฉมสีขาวสะอาดอันน่าหลงใหลและดึงดูด

รูปแบบบ้านที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นที่นิยมมาก ที่สุดรูปแบบหนึ่ง และเป็นนิยามของบ้านที่ มักจะได้ยินเสมอ เมื่อมีการเอ่ยถึงบ้านโทน สีขาว เรียบ โล่ง เฟอร์นิเจอร์น้อยขึ้น หรือ บ้านที่เน้นเหลี่ยมมุมเรขาคณิตชัดเจน
โดย จัดการประดับตกแต่งให้เหลือน้อยที่สุดหรือ แทบไม่มีเลย นิยามที่ว่านี้เรายังมักได้ยิน คู่กับนิยามบ้านในรูปแบบอื่น ๆ เช่น “บ้าน สแกนดิเนเวีย” หรือ “บ้านนอร์ดิก ที่อ้างถึง สไตล์ของบ้านบรรยากาศอบอุ่นในประเทศ กลุ่มนอร์ดิกแถบยุโรปเหนือ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ และนอร์เวย์ รวมถึงชื่อเรียก “บ้านมูจิ ที่ข้างสไตล์ถึง แบรนด์สินค้าจิปาถะในครัวเรือนชื่อดังสัญชาติ ญี่ปุ่น

ซึ่งหลายครั้งพบว่าลักษณะการตกแต่ง ของบ้านที่มีชื่อเรียกเหล่านี้ก็ดูจะคาบเกี่ยว กันไปมาจนยากจะแยกแยะสไตล์ที่ชัดเจนได้ หากยึดถือตามนิยามสากล อย่างไรก็ตาม รูปแบบบ้านดังที่กล่าวไปนี้ เห็นได้ชัดเจนว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อภาพ บ้านในฝันของคนยุคปัจจุบัน รวมไปถึงกลาย เป็นภาพจำต่อการใช้ชีวิตในบ้านยุคโมเดิร์นที่ ต้องมีความเรียบ น้อย โล่ง และกว้าง บ้าน กล่องสีขาวสะอาดจึงได้กลายมาเป็นภาพใน อุดมคติแบบหนึ่งของการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต แม้จะดูขัดแย้งไม่มากก็น้อย เมื่อย้อนนึกถึง สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนา แดดจ้า และฝนชุก ยังไม่นับอุทกภัยที่มักมาเยือน บ่อยครั้งอย่างในหลายจังหวัดของประเทศไทย

การออกแบบตกแต่งภายในสไตล์มินิมอลิสต์คืออะไร?  Minimalist “มินิมัลลิสต์” การที่เราจะออกแบบตกแต่งภายในบ้านและการอยู่อาศัย: สํารวจการลดทอนแบบมินิมัลลิสต์ จากลัทธิศิลปะสู่ของใช้ในชีวิตประจำวัน ในบรรดากระแสการออกแบบและตกแต่งบ้าน ของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา Minimal “บ้านมินิมัล’ที่หลายคนเรียกกันจนติดปากคือหนึ่งใน   รูปแบบบ้านที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นที่นิยมมาก ที่สุดรูปแบบหนึ่ง และเป็นนิยามของบ้านที่ มักจะได้ยินเสมอ เมื่อมีการเอ่ยถึงบ้านโทน สีขาว เรียบ โล่ง เฟอร์นิเจอร์น้อยขึ้น หรือ บ้านที่เน้นเหลี่ยมมุมเรขาคณิตชัดเจน โดย จัดการประดับตกแต่งให้เหลือน้อยที่สุดหรือ แทบไม่มีเลย นิยามที่ว่านี้เรายังมักได้ยิน คู่กับนิยามบ้านในรูปแบบอื่น ๆ เช่น “บ้าน สแกนดิเนเวีย” หรือ “บ้านนอร์ดิก ที่อ้างถึง สไตล์ของบ้านบรรยากาศอบอุ่นในประเทศ กลุ่มนอร์ดิกแถบยุโรปเหนือ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ และนอร์เวย์ รวมถึงชื่อเรียก “บ้านมูจิ ที่ข้างสไตล์ถึง แบรนด์สินค้าจิปาถะในครัวเรือนชื่อดังสัญชาติ ญี่ปุ่น  ซึ่งหลายครั้งพบว่าลักษณะการตกแต่ง ของบ้านที่มีชื่อเรียกเหล่านี้ก็ดูจะคาบเกี่ยว กันไปมาจนยากจะแยกแยะสไตล์ที่ชัดเจนได้ หากยึดถือตามนิยามสากล อย่างไรก็ตาม รูปแบบบ้านดังที่กล่าวไปนี้ เห็นได้ชัดเจนว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อภาพ บ้านในฝันของคนยุคปัจจุบัน รวมไปถึงกลาย เป็นภาพจำต่อการใช้ชีวิตในบ้านยุคโมเดิร์นที่ ต้องมีความเรียบ น้อย โล่ง และกว้าง บ้าน กล่องสีขาวสะอาดจึงได้กลายมาเป็นภาพใน อุดมคติแบบหนึ่งของการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต แม้จะดูขัดแย้งไม่มากก็น้อย เมื่อย้อนนึกถึง สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนา แดดจ้า และฝนชุก ยังไม่นับอุทกภัยที่มักมาเยือน บ่อยครั้งอย่างในหลายจังหวัดของประเทศไทย  ดังนั้นเราจึงจะพาไปสำรวจปรากฏการณ์ คร่าว ๆ ของแนวคิดเบื้องหลังความเป็น "มินิ มัลลิสต์” ในที่อยู่อาศัยว่า แท้จริงมีเบื้องลึก เบื้องหลังอย่างไร อะไรเป็นหัวใจสำคัญของ การสร้างสภาพแวดล้อมแบบมินิมัลลิสต์ รวมไปถึง “บ้านกล่องสีขาว” ซึ่งมักจะกลาย เป็นภาพตัวแทนของวิถีชีวิตเรียบง่ายนี้ ว่าได้ สะท้อนนัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เรา อาศัยอยู่หรือนัยประการอื่นใดไว้บ้างภายใต้ รูปโฉมสีขาวสะอาดอันน่าหลงใหลและดึงดูด

ดังนั้นเราจึงจะพาไปสำรวจปรากฏการณ์ คร่าว ๆ ของแนวคิดเบื้องหลังความเป็น "มินิ มัลลิสต์” ในที่อยู่อาศัยว่า แท้จริงมีเบื้องลึก เบื้องหลังอย่างไร อะไรเป็นหัวใจสำคัญของ การสร้างสภาพแวดล้อมแบบมินิมัลลิสต์ รวมไปถึง “บ้านกล่องสีขาว” ซึ่งมักจะกลาย เป็นภาพตัวแทนของวิถีชีวิตเรียบง่ายนี้ ว่าได้ สะท้อนนัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เรา อาศัยอยู่หรือนัยประการอื่นใดไว้บ้างภายใต้ รูปโฉมสีขาวสะอาดอันน่าหลงใหลและดึงดูด

ไม่มีความคิดเห็น:

ARTICAL

#InteriorDesign #รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามแบบ#HomeInterior บริการของเรารับผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ #รับออกแบบตกแต่งภายใน

บริการของเรารับผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ #รับออกแบบตกแต่งภายใน #InteriorDesign #รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามแบบ#HomeInterior #FurnitureBuilt-In ...

INSTAGRAM FEED

@soratemplates